Smog w Polsce – 4 października

Smog nad Polską. Dziś jakość powietrza w Polsce jest dobra. Zanieczyszczenie pyłami powyżej normy 4 października występuje jedynie w niektórych miejscach na Śląsku. W reszcie kraju jakoś powietrza jest dobra lub bardzo dobra.