Smog w Polsce – 8 października

Smog nad Polską. Dziś jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra i dobra, a dopuszczalne normy stężenia szkodliwych pyłów prawie w całej Polsce nie przekraczają 50 proc. normy.