Jak kandydaci na prezydenta Gdańska chcą rozwiązać największe problemy miasta

Jakie kwestie najbardziej nurtują mieszkańców Gdańska? Z czym mają najwięcej problemów? Z zebranych odpowiedzi wybraliśmy 5 najczęściej powtarzających się kwestii.