Jak kandydaci na prezydenta Lublina chcą rozwiązać problemy miasta?

Czy kandydaci na prezydenta Lublina wiedzą, jakie kwestie najbardziej nurtują mieszkańców miasta i co ich zdaniem wymaga natychmiastowej interwencji? Z zebranych wypowiedzi mieszkańców wybraliśmy 5 najczęściej powtarzających się kwestii.