Burmistrz Rabki-Zdroju z wyrokiem. Wojewoda nie reaguje

Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło w listopadzie 2017 r. została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego. Sprawa jest bardzo podobna do sytuacji Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi. Jak pisze “Rzeczpospolita”, jedyna różnica to brak reakcji wojewody małopolskiego Piotra Ćwika, który nie usunął burmistrz ze stanowiska ani nie oczekuje, że przestanie ubiegać się o reelekcję.