Smog w Polsce – 19 października

Smog nad Polską. Dziś w wielu miejscach w Polsce zła lub bardzo zła jakość powietrza. Najgorzej jest w woj. małopolskim, Łodzi i okolicach Warszawy.