Smog w Polsce – 30 października

Smog nad Polską. Dziś jakość powietrza nad Polską jest dobra i umiarkowana. Bardzo źle jest jedynie w Nowinach pod Kielcami. Tam zanieczyszczenie PM10 wyniesie aż 448 proc.