Smog w Polsce – 7 listopada

Smog nad Polską. Dziś jakość powietrza w większości kraju jest umiarkowana, a w niektórych miejscach zła. Średnim powietrzem oddychają mieszkańcy Warszawy, źle jest tymczasem w wielu miejscowościach na Śląsku i części Małopolski.