Smog nad Polską. Kolejny dzień złego powietrza

Smog nad Polską. Dziś jakość powietrza w kraju jest nieco lepsza niż wczoraj, ale nadal w wielu miastach jest źle. Mocno zanieczyszczony powietrzem oddychają po raz kolejny mieszkańcy Śląska i Małopolski, przekroczone są normy dopuszczalnego poziomu szkodliwych pyłów w Warszawie, Poznaniu i Łodzi.