Smog w Polsce – 13 listopada

Smog nad Polską. Dziś jakość powietrza w większości kraju jest umiarkowana, a w niektórych miejscach zła. Po raz kolejny bardzo złym powietrzem oddychają mieszkańcy Małopolski i Śląska. Źle jest również w Łodzi, Olsztynie czy Lublinie.