Smog w Polsce – 15 listopada

Smog nad Polską. Dziś jakość powietrza w Polsce pogorszyła się, oddychamy powietrzem średniej jakości. Poziom stężenia pyłów jest umiarkowany, chociaż miejscami osiąga wysoki, a nawet bardzo wysoki poziom. Dopuszczalne normy w wielu miejscach kraju zostały przekroczone.