Olsztyńska policja nie odpuszcza sprawy koszulek na babach

Mimo że jeden sąd uznał już, że świeżo upieczona olsztyńska radna Marta Kamińska nie powinna ponosić odpowiedzialności za powieszenie koszulek z napisem „Konstytucja” na babach pruskich, policja nadal dąży do ukarania jej grzywną lub ograniczeniem wolności.