Niemiecka prasa o podatku na meczety: „Kto płaci, decyduje”

Dominującym tematem w komentarzach poświątecznej niemieckiej prasy jest planowany podatek kościelny dla muzułmanów, tzw. podatek na meczety.