Smog w Polsce – 9 stycznia

Smog nad Polską. Dziś rano na wschodzie kraju warunki powietrza są złe lub umiarkowane, na zachodzie bardzo dobre. Dopuszczalne poziomy pyłów przekroczone są m.in. na południowym Śląsku, gdzie sensory pokazują nawet 400 proc. stężenia dla PM 2.5.