Smog w Polsce – 10 stycznia

Smog nad Polską. Dziś rano na południu kraju warunki powietrza są złe lub umiarkowane, na zachodzie bardzo dobre. Dopuszczalne poziomy pyłów przekroczone są m.in. w Małopolsce, gdzie sensory pokazują nawet 768 proc. stężenia dla PM 2.5.