Legislacyjna kompromitacja ministra sprawiedliwości

Niedostosowany do treści ustawy, wykraczający poza zawarte w niej upoważnienie, niewystarczająco uzasadniony, niekompletny i niewłaściwie podpisany – tak Rządowe Centrum Legislacji oceniło przygotowany przez ministra sprawiedliwości projekt rozporządzenia o zwrocie świadczeń, wypłaconych sędziom odesłanym w stan spoczynku, a potem przywróconym do pracy. Warto też dodać, że projekt ministra jest także spóźniony.